پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی1۰

سه‌شنبه 2 مرداد 1386 ساعت 12:10 ب.ظ

مرکز سنجش آموزش پزشکی 

پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی  سال تحصیلی 1387-1386

 

مشخصات ذکر شده بترتیب عبارتند از:

نام رشته ، شماره کارت ، دانشگاه علوم پزشکی ، نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و کد رشته-محل.

 

جراحی مغز و اعصاب

10445

شیراز

بابک سیف زاده

9437

477

جراحی مغز و اعصاب

13389

ایران

علیرضا طبیب خوئی

4190

473

جراحی مغز و اعصاب

14452

شهید بهشتی

احسان علوی بلداجی

13465

476

جراحی مغز و اعصاب

15111

تهران

روزبه شمس امیری

3219

475

جراحی مغز و اعصاب

19144

ایران

سیدوحید حیدری

3811

473

جراحی مغز و اعصاب

22370

تهران

سجاد شفیعی

483

475

جراحی مغز و اعصاب

11230

شهید بهشتی

رضا جباری

2004

476

جراحی مغز و اعصاب

18077

شهید بهشتی

رضا جلیلی خوشنود

3408

476

جراحی مغز و اعصاب

21406

کرمان

محسن شهبا

391

511

جراحی مغز و اعصاب

19672

مشهد

احسان زارع

21

512

جراحی مغز و اعصاب

4

مشهد

مسعود راستی

2845

512

جراحی مغز و اعصاب

15713

شهید بهشتی

خلیل کملاخ

3180

476

جراحی مغز و اعصاب

15475

مشهد

سیدنادر دادگر

605

512

جراحی مغز و اعصاب

17705

تبریز

امیرحسین حقیر

549

474

جراحی مغز و اعصاب

20284

تهران

انوشیروان نیک نژاد

3684

475

جراحی مغز و اعصاب

23087

مشهد

نادر امینی

793

512

جراحی مغز و اعصاب

13509

کرمان

شهرام شهسوارانی

9493

511

جراحی مغز و اعصاب

17511

اهواز

محسن شاملو

87

472

جراحی مغز و اعصاب

20894

شیراز

علیرضا شیخی

713

477

جراحی مغز و اعصاب

24054

ایران

محمدرضا ساعتیان

241

473

جراحی مغز و اعصاب

24407

اهواز

علیرضا تیموری

550

472

جراحی مغز و اعصاب

17534

اصفهان

نوراله اشراقی

114

471

جراحی مغز و اعصاب

10988

اصفهان

پیمان رحمانی

500

471

جراحی مغز و اعصاب

10091

تبریز

محمدرضا بوستانی

1610

474

جراحی مغز و اعصاب

11533

تهران

حمیده طهماسبی بروجنی

226

475

جراحی مغز و اعصاب

11614

شهید بهشتی

لاله ایزدی گارماسه

476

476

جراحی مغز و اعصاب

12623

شهید بهشتی

پریسا عظیمی

1734

476

جراحی مغز و اعصاب

17294

تبریز

سیما سی اح مل ی

1786

474

جراحی مغز و اعصاب

15021

اهواز

محمدعلی مشعری

1

472

جراحی مغز و اعصاب

24019

ایران

جعفر کیهان شکوه

49

473

جراحی مغز و اعصاب

10637

اصفهان

مصطفی ترکاشوند

4

471

جراحی مغز و اعصاب

17638

اصفهان

حسین نیک بخت

360

471

پزشکی اجتماعی

15391

شهید بهشتی

حسن راشکی

288

366

پزشکی اجتماعی

16477

تهران

نسیم میرحسینی

19765614

365

پزشکی اجتماعی

13586

ایران

محسن صابری اسفیدواجانی

28243

364

پزشکی اجتماعی

22412

تهران

سیدجابر موسوی

808

365

پزشکی اجتماعی

11621

اصفهان

الهام گلشاه

508

363

پزشکی اجتماعی

20644

شیراز

مهناز یداللهی

1064

367

پزشکی اجتماعی

24295

اصفهان

اذر پیردهقان

12414

363

پزشکی اجتماعی

18717

شیراز

پیغام حیدرپور

2239

367

پزشکی اجتماعی

19183

ایران

بیتا بیجاری

4

364

پزشکی اجتماعی

30

تهران

لیدا جراحی

536

365

پزشکی اجتماعی

16015

شهید بهشتی

مینا احمدی

193

366

گوش وحلق وبینی

11526

اصفهان

ساقی امینی

210

571

گوش وحلق وبینی

11411

اصفهان

حنیف اخوت

70162

571

گوش وحلق وبینی

13833

تهران

فائزه مهدوی پارسا

602

575

گوش وحلق وبینی

15845

ایران

خسرو مقتدردیزج

8931

573

گوش وحلق وبینی

16453

شهید بهشتی

زهرا رحمانی

26561

576

گوش وحلق وبینی

18884

تهران

شیما ارسطو

8367

575

گوش وحلق وبینی

25096

تهران

علی باقری حق

950

575

گوش وحلق وبینی

15866

ایران

سام کریم تویسرکانی

11301

573

گوش وحلق وبینی

21050

یزد

امیرحسین احسنی ارانی

101

614

گوش وحلق وبینی

10641

اصفهان

علیرضا خدامی

5

571

گوش وحلق وبینی

13424

مشهد

حمیدرضا روحی

5094

613

گوش وحلق وبینی

15872

ایران

حسام جهاندیده ثابت

12586

573

گوش وحلق وبینی

10914

تهران

رضا فتوحی فیروزاباد

302

575

گوش وحلق وبینی

10441

تهران

کیوان اقازاده

8672

575

گوش وحلق وبینی

18551

تهران

شیرین مقصود

577

575

گوش وحلق وبینی

13548

تبریز

حامد محمدی قهاری

16017

574

گوش وحلق وبینی

19352

تبریز

یوسف یعقوبلو

2924

574

گوش وحلق وبینی

18642

شیراز

ایه ترقی

1204

577

گوش وحلق وبینی

16965

گیلان

حسن کرداری یامچی

6963

612

گوش وحلق وبینی

24347

مشهد

حسین پایه داراردکانی

63

613

گوش وحلق وبینی

15960

تهران

محبوبه کریمی گلوگاهی

31

575

گوش وحلق وبینی

18522

تهران

مهتاب ربانی اناری

398

575

گوش وحلق وبینی

22179

ایران

نگین نجمی

618

573

گوش وحلق وبینی

18421

ایران

مهناز مهیمنی

53

573

گوش وحلق وبینی

17257

تبریز

المیرا مس اح مارالانی

1288

574

گوش وحلق وبینی

19566

شهید بهشتی

پریا حامدی

936

576

گوش وحلق وبینی

23784

مشهد

شیما کمندی

1286

613

گوش وحلق وبینی

20446

شیراز

ازاده مرادی

53

577

گوش وحلق وبینی

11635

اصفهان

ازاده خردمند

563

571

گوش وحلق وبینی

17219

اصفهان

شبنم نوعی علمداری

902

571

گوش وحلق وبینی

25743

یزد

مونا مزیدی

5736

614

گوش وحلق وبینی

19388

گیلان

رضوان روحی سفیدمزگی

120

612

گوش وحلق وبینی

10184

اهواز

ملیحه یاوری

2042

572

گوش وحلق وبینی

12200

اهواز

رضا شیخ پورجونکی

726

572

گوش وحلق وبینی

19746

شیراز

مجتبی بهادری جهرمی

102

577

گوش وحلق وبینی

22701

گیلان

علی اکبر صادقی

8

612

گوش وحلق وبینی

23238

کرمان

مسعود اصغری

1840

611

گوش وحلق وبینی

14574

اهواز

نادر نظری

2

572

گوش وحلق وبینی

12895

شهید بهشتی

سعیدرضا نوری

223

576

گوش وحلق وبینی

23355

مشهد

مصطفی نصرالهی

7495

613

گوش وحلق وبینی

12063

شیراز

سعید اصفی

139

577

گوش وحلق وبینی

15576

اهواز

فریدون اسلامی جو

1364

572

گوش وحلق وبینی

13880

شهید بهشتی

فخرالسادات چاوشی

898

576

طب کار

18114

تهران

مهران شهریاری

3969

622

طب کار

21633

تهران

نازنین ایزدی

578

622

طب کار

22550

تهران

شاهدخت سیف منش

148

622

طب کار

18221

تهران

امیرحسین محمدی شریف ابادی

8543

622

طب کار

19965

تهران

فرداد احمدزاده

505

622

طب کار

12795

تهران

محسن مرادی نیا

44

622

طب کار

20629

یزد

فاطمه فتحی

910

623

طب کار

21724

تهران

مریم دهقانی بشنه

5688

622

طب کار

13789

ایران

ازاده امیری ریگی

419

621

طب کار

14470

یزد

عباس قریشی طیبی

2130427960

623

طب کار

24133

ایران

محمدرضا نجفی

2055

621

طب کار

17433

یزد

محمدمهدی سهرابی

9

623

طب کار

22396

تهران

سیدغضنفر مظفری اهنگرکلائی

640

622

پزشکی قانونی

12864

تهران

شهرام عابدینی

150

625

پزشکی قانونی

12785

ایران

شهروز کاظمی اسفه

40

624

پزشکی قانونی

18086

تهران

علی ضیائی

3588

625

پزشکی قانونی

21636

تهران

حکیمه اقبالی مهدی ابادی

590

625

پزشکی قانونی

13888

ایران

ناهید کاظم زاده

994

624

پزشکی قانونی

21865

تهران

محمدرضا فلاح دوست

205

625

پزشکی قانونی

14164

تهران

نغمه سادات جعفری

10527

625

پزشکی قانونی

22429

تهران

نوید خسروی کوچکسرائی

992

625

پزشکی قانونی

10980

تهران

اشکان گودرزی

467

625

پزشکی قانونی

11241

تهران

سیدامیر طباطبائی

2079

625

پزشکی قانونی

11946

تهران

ملیحه قبادی نیا

46429

625

پزشکی قانونی

24968

ایران

رامبد مظفری

12451

624

پزشکی قانونی

17474

ایران

امیدرضا کارگربیده

31

624

پزشکی قانونی

11687

تهران

لیلا خدامی

926

625

پزشکی قانونی

13742

تهران

مامک گرامی زاده نائینی

210

625

پزشکی قانونی

18457

تهران

رویا فاتحی

157

625

پزشکی قانونی

16127

تهران

ویدا یوسفیان

758

625

پزشکی قانونی

25080

تهران

مهدی مصری

456

625

پزشکی ورزشی

10111

تهران

علیرضا چیت ساز

15017

641

پزشکی ورزشی

641

ایران

حسن عندلیب

1224

637

پزشکی ورزشی

13018

تهران

مجید انصاری

525

641

پزشکی ورزشی

15701

ایران

امیر مردانی چهارلنگ

2896

637

پزشکی ورزشی

22738

ایران

علی اکبر نقوی مقدم

24

637

پزشکی ورزشی

14098

تهران

مریم ابوالحسنی

5823

641

پزشکی ورزشی

15004

ایران

غزاله سلیمانی

84915

637

پزشکی ورزشی

13778

تهران

شهرزاد خسروی

379

11157

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo