X
تبلیغات
رایتل

پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی۰۳

سه‌شنبه 2 مرداد 1386 ساعت 10:57 ق.ظ

مرکز سنجش آموزش پزشکی

پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی  سال تحصیلی 1387-1386

 

مشخصات ذکر شده بترتیب عبارتند از:

نام رشته ، شماره کارت ، دانشگاه علوم پزشکی ، نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و کد رشته-محل.

چشم پزشکی

17355

شهید بهشتی

ازاده کنعانی

16023

522

چشم پزشکی

16378

ایران

فرزانه اقامحمدی خامنه

7625

515

چشم پزشکی

22232

اهواز

روجا اقاجان زاده

2463

514

چشم پزشکی

22101

تهران

صدیقه کهنسال

54

517

چشم پزشکی

24553

اصفهان

اسیه فروتنی

164

513

چشم پزشکی

24613

مشهد

مهدیه عظیمی زاده

2742

524

چشم پزشکی

18417

شیراز

طاهره عرب کوهسار

52

523

چشم پزشکی

14923

اصفهان

لیلا رضائی

516

513

چشم پزشکی

10570

شیراز

سارا پاکدل ورجوی

1379

523

چشم پزشکی

24961

زاهدان

تافگه محمدی

10316

521

چشم پزشکی

22366

زاهدان

رضا جعفری

466

521

چشم پزشکی

16491

اهواز

عباس افکاری شیراز

3

514

چشم پزشکی

18324

شهید بهشتی

علی محمودی

32941

522

بیماریهای اعصاب

13918

تهران

سیده عاصفه موسوی قادیکلائی

1213

261

بیماریهای اعصاب

17583

تهران

محمدعلی خوشنودی

225

261

بیماریهای اعصاب

11842

اصفهان

مریم ملاباشی

2646

254

بیماریهای اعصاب

16220

شهید بهشتی

شعله فائزی

1728

262

بیماریهای اعصاب

18824

تهران

ساناز احمدی کرویق

5384

261

بیماریهای اعصاب

22328

اصفهان

علی اصغر اخوت سورکی

203

254

بیماریهای اعصاب

11786

مشهد

ارزو رضازاده

1660

266

بیماریهای اعصاب

17658

کرمان

سیدمسلم حیدری خورمیزی

418

264

بیماریهای اعصاب

18857

تهران

سمیرا یادگاری

6680

261

بیماریهای اعصاب

18320

شهید بهشتی

ساسان مشیرزاده

27146

262

بیماریهای اعصاب

21340

تبریز

روح الله رحمانی فر

65

257

بیماریهای اعصاب

13272

شیراز

احسان یعقوبی

2161

263

بیماریهای اعصاب

18804

تهران

الهام جعفری

4671

261

بیماریهای اعصاب

18247

تبریز

مهدی دهقانی

10363

257

بیماریهای اعصاب

17792

اهواز

علیرضا یاراحمدی

829

255

بیماریهای اعصاب

22470

تهران

عباس تفاخری

2394

261

بیماریهای اعصاب

25283

اهواز

وحید عباسی

878

255

بیماریهای اعصاب

15172

ایران

عاطفه حسینی نسب

1238

256

بیماریهای اعصاب

18698

شهید بهشتی

سارا همدانچی

1812

262

بیماریهای اعصاب

20347

اهواز

سجاد امامی

15750

255

بیماریهای اعصاب

24220

تبریز

سمانه حسینی

269

257

بیماریهای اعصاب

18650

شیراز

عسل فرجی

1291

263

بیماریهای اعصاب

14900

اهواز

نسرین مرادیان

196

255

بیماریهای اعصاب

10808

شیراز

رضا نعمتی

109

263

بیماریهای اعصاب

14325

اصفهان

مهدی سیفی

320

254

بیماریهای اعصاب

17938

ایران

اسماعیل قریشی طیبی

1685

256

بیماریهای اعصاب

24559

شهید بهشتی

اعظم کاشفی زاده

299

262

بیماریهای اعصاب

13526

کرمان

حمیدرضا معروفی

11829

264

بیماریهای اعصاب

17684

مشهد

محمدعلی نهایتی

491

266

بیماریهای اعصاب

11913

اصفهان

فرنوش سنبلستان

9578

254

بیماریهای اعصاب

18399

مشهد

مریم عباسی

23

266

بیماریهای اعصاب

18845

تهران

مهسا موسوی

6282

261

بیماریهای اعصاب

18808

شهید بهشتی

لیلا قلی پورپاشا

4807

262

بیماریهای اعصاب

11691

اصفهان

اعظم طاوسی

944

254

بیماریهای اعصاب

13837

ایران

منصوره ممرابادی

622

256

بیماریهای اعصاب

18985

ایران

عاطفه چاوش زاده تفتی

25371

256

بیماریهای اعصاب

18394

تهران

فاطمه یوردخانی

19

261

بیماریهای اعصاب

23742

مشهد

شیرین گرجستانی

985

266

بیماریهای اعصاب

13767

اصفهان

شبنم سهیل نادر

323

254

بیماریهای اعصاب

15202

شهید بهشتی

لیلا بزرگ زاده

5367

262

بیماریهای اعصاب

10399

گیلان

کیوان اسماعیل زاده

1496

265

بیماریهای اعصاب

21628

تهران

وجیهه اقاملایی

518

261

بیماریهای اعصاب

21536

مشهد

امیر مقدم احمدی

16099

266

بیماریهای اعصاب

17475

گیلان

حسین عبادی جوکندان

33

265

بیماریهای اعصاب

16702

تبریز

محمد رزم افروز

525

257

بیماریهای اعصاب

18376

شیراز

معصومه ناظری تیله نوئی

2

263

بیماریهای اعصاب

22697

مشهد

علی پورزاهد

7

266

بیماریهای اعصاب

18517

شهید بهشتی

سمیه باقی زاده

380

262

آسیب شناسی

10510

ارومیه

فرزانه حسینی قرالری

155

157

آسیب شناسی

16969

تبریز

یوسف قدیمی یامچی

7224

165

آسیب شناسی

17864

تهران

رضا ربیعی

1195

166

آسیب شناسی

18138

ایران

بابک رمضانی

4831

162

آسیب شناسی

17941

تهران

شهاب سلمان طاهری

1691

166

آسیب شناسی

18456

تهران

شهرزاد مختاری

157

166

آسیب شناسی

18740

تهران

نسیم زاهدی

2764

166

آسیب شناسی

20086

شیراز

محمود شریعت

929

171

آسیب شناسی

22054

شهید بهشتی

عیسی وفقی

18971

167

آسیب شناسی

23791

مشهد

شیرین طرازجمشیدی

1371

175

آسیب شناسی

25103

شهید بهشتی

حسین قربانی

1285

167

آسیب شناسی

25719

تهران

ساناز صنیعی

1100

166

آسیب شناسی

10357

مشهد

فرید میثمی

902

175

آسیب شناسی

15666

شهید بهشتی

هومن غارتی

2266

167

آسیب شناسی

18928

تهران

رعنا فریدنی

12627

166

آسیب شناسی

22049

ارومیه

حجت اله وفقی

11287

157

آسیب شناسی

25505

مازندران

نورالدین ایری

95

174

آسیب شناسی

15952

ایران

مریم لطفی

10

162

آسیب شناسی

16830

تبریز

امیرعطا اغبالی

1255

165

آسیب شناسی

20668

مشهد

سمانه شرافت نیا

1316

175

آسیب شناسی

20911

شهید بهشتی

فریدون صلح جو

1246

167

آسیب شناسی

18677

همدان

سحر بهنود

1560

176

آسیب شناسی

17822

بابل

بابک جاهد

961

163

آسیب شناسی

16935

ارومیه

حمید بهنام فرد

3266

157

آسیب شناسی

23885

شهید بهشتی

مریم محمدنیااول

3000

167

آسیب شناسی

23799

شیراز

مینا تقوی

1444

171

آسیب شناسی

11928

اصفهان

الهام امجدی

18345

161

آسیب شناسی

15320

تهران

محمدرضا بخشنده رحیم ابادی

128

166

آسیب شناسی

17779

تهران

سیداسماعیل عظیمی خطیبانی

779

166

آسیب شناسی

18195

تهران

کامبیز شتابی

7014

166

آسیب شناسی

20996

تهران

عارفه قبادی

1162

166

آسیب شناسی

23265

ایران

هادی بختی

2252

162

آسیب شناسی

23816

تبریز

انیتا ال نبی

1617

165

آسیب شناسی

20746

شهید بهشتی

زهرا هاشمی

2779

167

آسیب شناسی

16773

شیراز

مهدی تهمتن

869

171

آسیب شناسی

25236

همدان

سعید پیغامی

336

176

آسیب شناسی

16145

ایران

مریم اسدی

913

162

آسیب شناسی

25145

مشهد

سیدحامد موسوی

38932

175

آسیب شناسی

13230

ایران

رضا ملکی پیربازاری

1675

162

آسیب شناسی

23792

مشهد

مرضیه طاهری

1379

175

آسیب شناسی

15670

کرمان

ارمان اصولی

2324

172

آسیب شناسی

20068

شیراز

علیرضا مکارم پور

813

171

آسیب شناسی

22517

مازندران

رضا یوسفی

26749

174

آسیب شناسی

20568

کرمانشاه

الهه اکبرزاده جهرمی

485

173

آسیب شناسی

11031

اصفهان

رضا ال رضاامیری

641

161

آسیب شناسی

22963

مازندران

محسن دمور

392

174

آسیب شناسی

12397

تهران

محمد اسپید

17769

166

آسیب شناسی

22879

کرمان

علیرضا اطمینان

203

172

آسیب شناسی

23368

شهید بهشتی

روح الله غلامپورشهاب الدینی

10902

167

آسیب شناسی

22414

بندر عباس

علیرضا شهبازی فر

832

164

آسیب شناسی

20712

شیراز

مرضیه حسینی

1898

171

آسیب شناسی

24992

کرمانشاه

ازاده الماسی

12

173

آسیب شناسی

12535

کرمان

مریم ایران پور

464

172

آسیب شناسی

18712

شهید بهشتی

فاطمه کیانی امین

2058

167

آسیب شناسی

16040

تهران

مژده پورلشکری

258

166

آسیب شناسی

23696

شهید بهشتی

ژاله اسماعیلی

738

167

آسیب شناسی

14147

بابل

سالومه محمدی

8279

163

آسیب شناسی

18409

شیراز

روح انگیز اسدالهی

39

171

آسیب شناسی

20514

شیراز

سارا فنایی

265

171

آسیب شناسی

21003

تهران

سرور علیجانی

1788

166

آسیب شناسی

25394

بندر عباس

سمیه اثنی عشری

1111

164

آسیب شناسی

19169

تهران

حسینعلی جهانتیغ

21045

166

آسیب شناسی

21979

شیراز

علی صفری

935

171

 

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo