پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی۰۸

سه‌شنبه 2 مرداد 1386 ساعت 10:33 ق.ظ

مرکز سنجش آموزش پزشکی 

پذیرفته شدگان نهایی سی و چهارمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی بالینی پزشکی  سال تحصیلی 1387-1386

مشخصات ذکر شده بترتیب عبارتند از:

نام رشته ، شماره کارت ، دانشگاه علوم پزشکی ، نام و نام خانوادگی ، شماره شناسنامه و کد رشته-محل.

 

جراحی عمومی

12255

شیراز

کامیار اژدری

1043

453

جراحی عمومی

15649

شهید بهشتی

امیرناصرالدین جدبابایی مقدم

2065

452

جراحی عمومی

15826

شهید بهشتی

محمدعلی شهاب الدین

7717

452

جراحی عمومی

16945

بقیه اله

مهدی هاشمی اسکوئی

4081

466

جراحی عمومی

18332

تهران

سعید صفری

43000

447

جراحی عمومی

17954

ایران

سامان محمدی پورخرزوکی

1792

445

جراحی عمومی

19938

شیراز

مهدی اکبرزاده

450

453

جراحی عمومی

23321

مشهد

مهدی کهرم

4095

463

جراحی عمومی

15401

شهید بهشتی

سیامک صدیقی

317

452

جراحی عمومی

17498

شهید بهشتی

سیدمسعود عبدی اسکوئی

65

452

جراحی عمومی

19686

شیراز

مهرزاد ایرانی پرست

29

453

جراحی عمومی

11194

مازندران

پژمان فرشیدمهر

1516

462

جراحی عمومی

25300

تبریز

ارش شکیبا

1829

446

جراحی عمومی

11100

اراک

اکبر نیک سپهر

918

467

جراحی عمومی

13133

گیلان

داود محمدی نوکنده

936

457

جراحی عمومی

15587

قزوین

ایمان امیری

1447

461

جراحی عمومی

18188

اصفهان

ایدین یعقوبی نوتاش

6772

443

جراحی عمومی

17589

تهران

احسان جنیدی جعفری

244

447

جراحی عمومی

21966

گیلان

محمدصادق اسماعیلی دلشاد

720

457

جراحی عمومی

10705

بقیه اله

رمضانعلی رضائی

26

466

جراحی عمومی

15837

زاهدان

سهیل برومند

8447

451

جراحی عمومی

22516

مشهد

مهدی عباسی صاحبی

26256

463

جراحی عمومی

18156

تبریز

محمد بقائی

5286

446

 

جراحی عمومی

16711

تبریز

احد هاشم پور

555

446

جراحی عمومی

23311

اراک

محمدرضا ممقانی قاضیجهانی

3447

467

جراحی عمومی

13438

شهید بهشتی

سیدپوریا محله یوسفی

5599

452

جراحی عمومی

13397

شهید بهشتی

علی سلوکی

4491

452

جراحی عمومی

16870

تبریز

فرهنگ پارسافر

1722

446

جراحی عمومی

17629

شهید بهشتی

مهدی صرافی

340

452

جراحی عمومی

20889

مشهد

سجاد نورشفیعی

473

463

جراحی عمومی

14809

شهید بهشتی

شاپور عزیزی

11993

452

جراحی عمومی

13236

شیراز

سجاد ابراهیمی

1717

453

جراحی عمومی

13476

شهید بهشتی

محسن ارایش خواه

7003

452

جراحی عمومی

20951

ایران

محسن طاهرخانی

25596

445

جراحی عمومی

24395

کاشان

محمدرضا مشهدی

456

454

جراحی عمومی

25102

بقیه اله

حیدر قربانیان هریس

1178

466

جراحی عمومی

19154

همدان

غلام رسول کمال پور

11778

464

جراحی عمومی

18035

شیراز

ارمین امیریان

2671

453

جراحی عمومی

18079

زاهدان

داود میراخورلی

3456

451

جراحی عمومی

23124

اراک

مهدی کیوانلوشهرستانکی

979

467

جراحی عمومی

23260

ارومیه

رضا تقی زاده مقدم

2105

442

جراحی عمومی

14643

شهید بهشتی

افشین فتحی

213

452

جراحی عمومی

20348

کرمان

علی کریمی

16209

455

جراحی عمومی

22947

مشهد

جمال جلیلی شهری

363

463

جراحی عمومی

14810

مشهد

شهریار عزیزی

11994

463

جراحی عمومی

24001

همدان

حمیدرضا فریدونیان

6

464

 

جراحی عمومی

17690

اصفهان

سیدحسن موسوی تاکامی

516

443

جراحی عمومی

13909

ایران

روشنک نجیبی

1145

445

جراحی عمومی

18949

تهران

فضه الیاسی نیا

15706

447

جراحی عمومی

21681

کرمان

ندا ظهیری زرندی

1186

455

جراحی عمومی

22226

ایران

مریم لقمان

1989

445

جراحی عمومی

22597

تهران

مریم حسن اصفهانی

768

447

جراحی عمومی

22539

اهواز

هدی السادات هادیان امری

84

444

جراحی عمومی

16057

تهران

اناهیتا برجیان

373

447

جراحی عمومی

18593

اهواز

نسیبه خالق نژادطبری

838

444

جراحی عمومی

18909

قزوین

زهرا فراهانی نیک

10683

461

جراحی عمومی

14001

قزوین

شقایق عزیززاده

2648

461

جراحی عمومی

16286

مازندران

میترا معنوی

3162

462

جراحی عمومی

11563

کاشان

فرانک جلالوند

281

454

جراحی عمومی

13803

ایران

خدیجه یزدانی فرد

467

445

جراحی عمومی

23853

مشهد

شیما محیطی

2131

463

جراحی عمومی

16096

اصفهان

لیلا ظهیرمیردامادی

558

443

جراحی عمومی

23992

مشهد

الهه اسکندری تربقان

81091

463

جراحی عمومی

20470

شهید بهشتی

فروغ رزمجوئی

127

452

جراحی عمومی

15184

مازندران

نسیم حاجی قاسمی

1616

462

جراحی عمومی

21205

همدان

سهیلا ساربانی

141

464

جراحی عمومی

18653

تهران

مریم شریفی

1310

447

جراحی عمومی

16136

تهران

یسری جهانگیری

851

447

جراحی عمومی

11502

کاشان

ثریا شاهرخ شهرکی

134

454

 

جراحی عمومی

18567

اهواز

فائزه خادمی

641

444

جراحی عمومی

20768

کرمانشاه

لیلا رضایی

4325

456

جراحی عمومی

17256

اهواز

سولماز هاشمی

1285

444

جراحی عمومی

23711

زاهدان

شفق پارسازاد

785

451

جراحی عمومی

10885

اصفهان

محمدعلی حقوقی

239

443

جراحی عمومی

13104

شهید بهشتی

محمد حسنی

824

452

جراحی عمومی

11212

شیراز

محمد امید

1733

453

جراحی عمومی

19930

اهواز

علیرضا رضائی

439

444

جراحی عمومی

10279

ارومیه

هادی رضازاده

182

442

جراحی عمومی

10647

اصفهان

مسعود صیادی شهرکی

6

443

جراحی عمومی

14653

تهران

سیدمسعود حقیقی کیان

268

447

جراحی عمومی

20531

شهید بهشتی

راضیه توکلی ریشهری

329

452

جراحی عمومی

24892

ایران

کیوان صابونی

191

445

جراحی عمومی

14684

کرمانشاه

بهنام رضا مخصوصی

397

456

جراحی عمومی

24663

تهران

رضا فرمان بردار

60

447

جراحی عمومی

14699

کرمانشاه

طاهر محمدی

504

456

جراحی عمومی

19628

تبریز

احمد رهنما

5

446

جراحی عمومی

22482

ارومیه

سیدفرهاد طیاری

3602

442

جراحی عمومی

16268

ایران

سمیه علامه

2710

445

جراحی عمومی

18064

تهران

محمد رامین

3141

447

جراحی عمومی

17602

کاشان

ابوالفضل برابادی

275

454

جراحی عمومی

24987

گیلان

فیصل فرشادی

3720575101

457

جراحی عمومی

17422

اهواز

سعید گودرزی

3

444

 

جراحی عمومی

13123

قزوین

حمیدرضا حمیدخانی

904

461

جراحی عمومی

25499

مازندران

اسمعیل قاسمی

71

462

جراحی عمومی

15295

ارومیه

سیدسجاد محمدی قادیکلائی

94

442

جراحی عمومی

19955

شیراز

محمدرضا دهقانی

482

453

جراحی عمومی

20282

تهران

مهدی تهمتن

3480

447

جراحی عمومی

14323

شهید بهشتی

شهاب الدین قبادی قادی کلائی

291

452

جراحی عمومی

16890

ارومیه

ارش مرادی

1896

442

جراحی عمومی

20074

شیراز

محمد ضیائی

863

453

جراحی عمومی

10395

تبریز

همت رنجبری

1390

446

جراحی عمومی

12052

اهواز

سیدمسعود موسوی

92

444

جراحی عمومی

21296

زاهدان

علی مکی ابادی

5

451

جراحی عمومی

23443

مازندران

وحید جمعه زاده

75967

462

جراحی عمومی

10888

اصفهان

عنایت اله یدالهی فارسانی

240

443

جراحی عمومی

25557

کاشان

مهدی زنگانه

493

454

جراحی عمومی

24704

شهید بهشتی

محمد کاکاوند

362

452

جراحی عمومی

24306

اراک

ابوالفضل فاتحی میبدی

2

467

جراحی عمومی

12075

تهران

سیدناصر افشین

189

447

جراحی عمومی

12372

گیلان

خلیل طلائی زاده

8053

457

جراحی عمومی

23297

شهید بهشتی

مصطفی رئوف یزدی نژاد

3042

452

جراحی عمومی

14776

کرمانشاه

اشکان شیروئی

33654

461

جراحی عمومی

10852

ایران

علی فرهودی

167

445

جراحی عمومی

21508

مشهد

رسول عجمی

4202

463

جراحی عمومی

15349

قزوین

داود محمدیان روشن

207

456

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo